openstreetmap

Created 2 years ago
106.974.839 statements

OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) is een project dat als doel heeft om vrij beschikbare en bewerkbare geografische gegevens te verzamelen, zodat daaruit landkaarten en andere diensten kunnen gemaakt worden. Eenieder die zich inschrijft, kan eraan meewerken. Het invoeren en aanpassen van de geografische data steunt volledig op vrijwilligers. Het is mede opgericht uit onvrede met de hoge kosten die commerciële kaartbedrijven vragen voor hun producten. Reeds meer dan 20 miljoen kilometer wegen, fiets- en voetpaden werden in kaart gebracht door middel van het overnemen van gegevens van luchtfoto's en zelf op pad te gaan met een GPS-apparaat. In juni 2020 waren elke dag gemiddeld zo'n 6300 vrijwilligers actief aan het bijdragen.

Bron: OSM Wiki

Deze Linked Data Levering

In deze Linked Data levering van het iAMLAB stellen wij OpenStreetMap beschikbaar als Linked Data. Hiervoor maken wij gebruik van een variant op de Sophox ontologie zoals in het verleden ook beschikbaar gesteld door OSM zelf.

Meer weten over het model met concrete SPARQL voorbeelden? Klik hier.

Als instantiegegevens streven wij ernaar heel Nederland beschikbaar te stellen. Hier wordt momenteel nog hard aan gewerkt. In deze instantiegegevens nemen wij direct URLs naar de BAG, BRT en WikiData op. Vooralsnog zijn deze bronnen bedoeld om federatief te bevragen. Echter sluiten wij niet uit dat één of meerdere van deze datasets ook onderdeel wordt van de SPARQL service van deze dataset.

Actualiteit: nader in te vullen

Example resources